ขาโซฟา จุกใส สีโครเมียม

NO.742.001.117
ขาโซฟา ขาตู้

ขาโซฟา จุกใส
– ขนาด 115x115xT1.5
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ