ขาตู้ 1.5″ มีเดือย สีโครเมียม

NO.739.001.100
ขาโซฟา ขาตู้

ขาตู้ 1.5″ มีเดือย
– สูง 10 ซฒ.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ