ขาตู้ 2.5″ สูง 8 ซม. สีโครเมียม

NO.738.001.080
ขาโซฟา ขาตู้

ขาตู้ 2.5″
– สูง 8 ซม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ