ขาโซฟา 3 แฉก สูง 15ซม. สีโครเมียม

NO.731.001.150
ขาโซฟา ขาตู้

ขาโซฟา 3 แฉก
– ขนาดสูง 15 ซม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ