ขาเชอรี่ 2″ สีโครเมียม

NO.708.001
ขาโซฟา ขาตู้

ขาเชอรี่
– ขนาด 2″x130(220) มม.
– สีโครเมียม

NO.708.001.130, 708.001.220

สอบถามสั่งซื้อ