ขาโซฟา สีโครเมียม สูง 11 ซม.

NO.707.001.110
ขาโซฟา ขาตู้

ขาโซฟา
– สูง 11 ซม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ