ขาโซฟา สีโครเมียม สูง 120 ซม.

NO.705.001.120
ขาโซฟา ขาตู้

สูง 120 ซม.
สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ