ขาโซฟาซีโค้ง สีโครเมียม สูง 112 ซม.

NO.704.001.112
ขาโซฟา ขาตู้

ขาโซฟาซีโค้ง
– สีโครเมียม
– สูง 112 ซม.

สอบถามสั่งซื้อ