ตัวหนีบกระจก สีโครเมียม

No.2S23-CH
ตัวหนีบรับชั้นกระจก

– ขนาด 8, 10 และ 12 มม.
– สีโครเมียม

2S23-08-CH, 2S23-10-CH, 2S23-12-CH

สอบถามสั่งซื้อ