มือจับอลูมิเนี่ยมรูปคางหมู ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนี่ยมรูปคางหมู ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Trapezoid Shape ,Length 2.5 m.