มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนี่ยมตัวยูเฉียง ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Oblique Shape ,  Length 3 m.