มือจับอลูมิเนี่ยมตัวยูเฉียง ยาว 3 ม. สูง 38 มม.

มือจับอลูมิเนี่ยมตัวยู ยาว 3 ม. สูง 11 มม.
Aluminium Handle Obique U Shape ,Hight 38 mm. Length 3 m.