มือจับอลูมิเนี่ยมตัวซี ยาว 2.5 ม.

มือจับอลูมิเนี่ยมตัวซี ยาว 2.5 ม. สำหรับ ไม้ 16 มม.
Aluminium Handle C Shape ,  Length 2.5 m. for Wood thickness 16 mm.