มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Oblique U Shape ,  Length 3 m.