บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เป็นเจ้าภาพถวายโลงแก้วใหม่ให้กับ สำนักสงฆ์สวนไผ่ (หลวงพ่อแดง)

เมื่อ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้มีโอากาสเป็นเจ้าภาพถวายโลงแก้วใหม่ให้กับ สำนักสงฆ์สวนไผ่ (หลวงพ่อแดง) ตำบลนาเฉลียง อำเภอนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์