บานพับประตู
 
สำหรับงานช่างไม้ หรือช่างทั่วไป บานพับต้องได้ใช้ไม่มากก็น้อย
การเลือกใช้บานพับควรคำนึง ขนาดบาน เช่น ความสูง น้ำหนัก ชนิดของประตู
และรูปแบบการเปิด – ปิด บานประตู เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรง
ทนทาน และยังช่วยลดเสียงรบกวนจากการใช้งานได้ด้วย