ทำความรู้จักกับ คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม

                หากพูดถึงรูปแบบของการตกแต่งภายใน (Built-in) ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศ และความรู้สึกที่เรียบหรู ดูทันสมัยตามสไตล์  ที่ได้รับความนิยมมากๆ ในปัจจุบัน คือ สไตล์โมเดิร์น ซึ่งเป็นงานออกแบบตกแต่งภายในที่มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย แต่ซ่อนรายละเอียดที่น่าสนใจให้เราได้ค้นหา ด้วยความสวยงามจะเน้นไปที่วัสดุเนื้อแท้จริงเช่น อะลูมิเนียม สแตนเลส หิน เหล็ก กระจก และปูน มาเพิ่มลูกเล่น มาใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เกิดความหรูหรา สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์

               นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถเลือกใช้ให้ตอบโจทย์กับการตกแต่งบ้าน ให้เกิดความหรูหราแล้ว ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถให้บรรยากาศโดยรวมของการตกแต่งภายในดูเรียบหรู ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น นั่นคือ อุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ประเภท คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม ที่ออกแบบมาใช้ตกแต่งได้อย่างหลากหลาย และในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมให้มากขึ้นว่ามันคืออะไร?

                ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม เราสามารถนำไปตกแต่งกับอะไรได้บ้าง รวมถึงเหตุผลสำคัญที่ควรใช้คิ้วในการตกแต่ง พร้อมวิธีติดตั้ง คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม ไปติดตามกันเลยค่ะ

.

                ในวงการออกแบบตกแต่งภายใน มัณฑนากร( Interior Design) สถาปนิก(Architech) หรือกระทั่งผู้รับเหมา (Contractor) ซึ่งมีหน้าที่ทำการออกแบบภายในเพื่อให้สถานที่นั้นๆ เกิดความสวยงามลงตัว โดยจะนำเรื่องของโครงสร้าง และ Function ที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบภายในให้สมบูรณ์ขึ้น นักออกแบบตกแต่งภายใน จะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคาร หรือที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมการใช้งานจริงเป็นสำคัญ ดังนั้น สำหรับอินทีเรีย (Interior Design) แล้ว มุมมองในแง่ของการเลือกออกแบบจะเน้นให้ความสำคัญกับ 4 วิธีคิด ที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใด กับสถานที่ไหน ดังนี้

วิธีคิดที่ 1. เน้นประโยชน์ใช้สอย
               หลักคิดสำคัญในการออกแบบจะคำนึงถึงความเหมาะสม กับการใช้งาน หรือความสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีคิดที่ 2. เน้นความงามของรูปแบบ
                หลักคิดนี้ จะคำนึงถึงองค์ประกอบของการเลือกสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้านความงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยม และกลมกลืนกับบรรยากาศ

วิธีคิดที่ 3. เน้นหลักของการจัดวาง
                การพิจารณาว่าจะจัดวางตำแหน่งเครื่องเรือนเครื่องใช้อย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอยภายในห้อง เพื่อให้เกิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องว่าง และความกลมกลืน

วิธีคิดที่ 4. เน้นหลักจิตวิทยา
                นักออกแบบจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยม และความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด

.

                ความนิยมใช้อุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิง กับงานออกแบบก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะทางตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันที่ผ่านกาลเวลาแห่ง  ยุคสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ มีไอเดียในการประยุกต์การใช้งานอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น จึงทำให้เกิดความหลากหลายของดีไซน์ที่น่าสนใจ แต่หากพูดถึงเหตุผลที่เป็นวัตถุประสงค์หลักแต่แรกเริ่มของการนำ คิ้ว/กรุยเชิงเข้ามาใช้ คือ เพื่อป้องขอบวัสดุ พื้นที่ต่างระดับไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ขอบกระเบื้อง หรือขอบผนัง 

                ในปัจจุบันอุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิงมีหลากหลายรูปแบบมาก เช่น คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมแต่งผนังตัว T,  คิ้วตัว U, ฉากอลูมิเนียมแต่งขอบตู้ ฯลฯ ซึ่งเรามักพบเห็นการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ ในสถานที่ที่มีบรรยากาศหรูหรา เช่น ตามงานโครงการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งบรรยากาศหรูหราที่เรารู้สึกได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการออกแบบตกแต่งภายในที่เลือกใช้อุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิงมาช่วยสร้างดีไซน์ตามผนังกำแพง ขอบกำแพง หรือแม้กระทั่งพื้นทางเดิน เรียกได้ว่า ‘ผนัง หรือพื้นธรรมดาๆ สามารถถูกเนรมิตให้ดูสวยงามทันสมัยขึ้นมาได้ง่ายๆ ด้วย คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม’

                ในแง่ของคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ตกแต่งผนัง หรือพื้นให้มีลูกเล่นที่มีลวดลายสวยงามที่ทำให้ภาพรวมของบ้าน หรือสถานที่นั้นๆ ดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นแล้ว ในเชิงเทคนิค นักออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงช่างเฟอร์นิเจอร์ยังนิยมใช้ คิ้ว/กรุยเชิง เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยในการเบรครอยต่อของสองวัสดุ และช่วยเก็บงานขอบไม้ หรือขอบผนังที่บิ่นให้ดูดีขึ้นได้ด้วย จากข้อมูลข้างต้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายมาถึงทุกวันนี้ และจากหลักคิดของนักออกแบบตกแต่งภายในทั้ง 4 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็จะเห็นได้ว่า คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม และคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส สามารถใช้ตอบโจทย์หลักคิดทั้ง 4 ของการออกแบบตกแต่งภายในได้ทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อประโยชน์ใช้สอย เพื่อความงาม เพื่อความสมดุลในการจัดวาง และตอบโจทย์ด้านจิตวิทยาของการออกแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึก

.

คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมต่างกันยังไง?

คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
                คิ้ว/กรุยเชิงที่ทำจากวัสดุอย่างสแตนเลส จะมีคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน ต้านทานการกัดกร่อนได้สูง และไม่เป็นสนิม และจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องความเงางามที่ทำให้ คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส เป็นนิยมนำมาตกแต่งกับงานออกแบบที่เน้นความสวยหรู เช่น การตกแต่งผนังบริเวณโถงต้อนรับของโรงแรม หรือนำมาสร้างเส้นสายให้งานสถาปัตยกรรมดู Modern โดดเด่นยิ่งขึ้น

.

คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม
               คิ้ว/กรุยเชิงที่ทำจากวัสดุอย่างอลูมิเนียม จะมีลักษณะที่แตกต่างจากสแตนเลสตรงที่พื้นผิววัสดุไม่เงามากนัก อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีเนื้ออ่อน น้ำหนักเบา ทนต่อแรงกระแทกได้ไม่มาก แต่แข็งแรง ไม่เสียรูป ไม่บิด ไม่โก่ง ไม่งอ เมื่อถูกนำมาทำเป็นคิ้วอลูมิเนียมก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกับ สแตนเลสอย่างหนึ่ง คือ ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี และไม่เป็นสนิม

.

คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม สามารถนำไปตกแต่งกับอะไรได้บ้าง?

ตกแต่งผนัง
                การใช้ คิ้ว/กรุยเชิงตกแต่งผนัง เป็นรูปแบบที่หลายคนน่าจะพบเห็นมากที่สุด โดย คิ้ว/กรุยเชิงไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้ขอบล่าง และบนของผนังเท่านั้น แต่เรายังสามารถใช้ คิ้ว/กรุยเชิง ดีไซต์เป็นลวดลายบนผนังให้เกิดความหมาย หรือทำให้สร้างเสริมบรรยากาศที่ลงตัวกับสไตล์อีกด้วย

.

พรม หรือพื้นขอบทางเดิน
                เราอาจพบเห็น คิ้ว/กรุยเชิง บนพรม หรือพื้นทางเดินแบบนี้ได้บ่อยครั้งในสถานที่หรูหรา เช่น โรงแรม หรือตามห้างสรรพสินค้า การใช้ คิ้ว/กรุยเชิงตกแต่งในพื้นที่เหล่านี้ จะเป็นการช่วยเสริมให้ทางเดินดูมีสัดส่วน และสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกัน หรือปกปิดความไม่สวยงามของมุมขอบทางเดินได้ด้วย

.

เฟอร์นิเจอร์
                คิ้ว/กรุยเชิงสามารถนำมาใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทได้มากทั้งในแง่ของการป้องกันการเสียหายของขอบเฟอร์นิเจอร์ เสริมดีไซน์ให้สวยงาม รวมถึงเก็บงานให้ดูเนี๊ยบอีกด้วย

.

บันได
                บริเวณขอบบันไดถึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย การใช้คิ้ว/กรุยเชิงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง และลดรอยคมของขอบบันได พร้อมให้ดีไซน์ที่สวยงาม

.

เหตุผลสำคัญที่ทำไมต้องใช้ คิ้ว/กรุยเชิงในการตกแต่ง

เพิ่มความทันสมัย
                ไม่ว่าบ้าน หรือสถานที่นั้นๆ จะมีโครงสร้างอย่างไร คิ้ว/กรุยเชิง คืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการออกแบบภายในให้ดูสวยทันสมัยขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยอาจเลือกติดตั้งคิ้ว/กรุยเชิงกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ใช้คิ้ว/กรุยเชิงตัวทีทำลวดลายบนผนังกำแพงที่โล่งหนึ่งฝั่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยให้เกิดขึ้น

สร้างสรรค์ความสวยงาม
                คิ้ว/กรุยเชิงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มองค์ประกอบการตกแต่งที่เสริมผนัง พื้น หรือเฟอร์นิเจอร์ให้ดูมีคลาสและสวยงาม ทั้งยังช่วยสร้างสรรค์สไตล์ให้ยกระดับ

.

วิธีการติดตั้งคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และคิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม

                ไม่ว่าจะใช้คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส หรือคิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมรูปทรงไหน โดยมากมีรูปแบบการติดตั้งไม่ต่างกัน ทั้งนี้ความยากง่ายอาจขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ติดตั้งเป็นสำคัญ หลักการง่ายๆ ในการติด คือ
               1. เลือกชนิดของกาวที่ต้องการใช้ติดตั้งให้เหมาะกับพื้นผิววัสดุที่ต้องการนำไปติด
               2. เว้นพื้นที่ หรือเซาะร่อง สำหรับวางคิ้ว/กรุยเชิงแบบต่างๆ โดยต้องทำให้มีขนาดพอดีกับขนาดความกว้างของคิ้ว/กรุยเชิงที่เลือกใช้ กรณีที่มีร่อง ที่ลึกกว่าคิ้ว/กรุยเชิงไปมาก สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เศษไม้ช่วยหนุนเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การยึดติดของกาว และจะเป็นการช่วยให้ คิ้ว/กรุยเชิงยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย

                ข้อควรระวังคือ ให้หลีกเลี่ยงการใช้กาวชนิดที่มีกรดกับชิ้นงานคิ้วที่ผ่านการทำสีอะโนไดซ์ (Anodize) เนื่องจากไอระเหยของกาวอาจทำปฏิกิริยากับพื้นผิว และส่งผลทำให้สีของคิ้ว/กรุยเชิงเพี้ยนได้ และแม้ว่าเราจะทำการติดตั้งอย่างดีเพียงใดในการใช้งานจริงก็อาจต้องระวังเรื่องความชื้น หรือการกระแทกที่อาจทำให้คิ้วเหล่านั้นหลุดได้ สุดท้ายนี้ หากสนใจที่จะใช้อุปกรณ์ตกแต่งคิ้ว/กรุยเชิงไม่ว่าจะกับพื้นที่ไหน อย่าลืมที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเกรดมาตรฐานดีมีคุณภาพเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างคุ้มค่าด้วยนะคะ

.

สินค้าแนะนำ
คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม APH Thailand By Futuretech