Tag Archives: ลักษณะของเตียงนอนที่ดี?

3 เคล็ดลับฮวงจุ้ยห้องนอน

ห้องนอน นับว่าเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน ในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่าทิศทางของหัวเตียง ตำแหน่งเตียง และประเภทของเตียงที่ดี ล้วนส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเรา ไอเดียในการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนเพื่อให้เป็นห้องที่มีพลังบวก สามารถเติมพลังงานในชีวิต พักผ่อนอย่างสุขสงบ เป็นเรื่องที่เราอาจนำไปปรับใช้แบบยืดหยุ่น กับสภาพแวดล้อมเดิมที่มีตามความพอดี อย่างเหมาะสม เคล็ดลับที่ 1 : หันหัวเตียงทิศไหน เสริมเรื่องอะไร? ในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น เราแบ่งทิศทางออกมาเป็นคร่าวๆได้ 8 ทิศ โดยมีความเชื่อว่าทิศต่างๆ นั้น จะประจุพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป การจัดฮวงจุ้ยนอนทิศไหน ช่วยส่งเสริมอะไรได้บ้าง ลองมาดูกันค่ะ ทิศเหนือ – ช่วยพัฒนาการรู้ โดยสัญชาติญาณทิศใต้ – ทิศแห่ง เกียรติยศดี เสริมบารมี ความมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้าถือตาทิศตะวันออก – ช่วยให้นอนหลับได้ดีทิศตะวันตก – จะได้บุตรธิดาที่ดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – เสริมการงานทิศตะวันออกเฉียงใต้ – เสริมความเพียร ความพยายามในการทำงานทิศตะวันตกเฉียงใต้ – เสริมเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – มีหมู่มิตรสหายมากมาย เคล็ดลับที่ 2 : ข้อควรระวังตำแหน่งตั้งเตียง […]