ฉากรับชั้น พับได้ สีขาว

อุปกรณ์รับชั้น แขนรับชั้น
ฉากรับชั้น No.SUP06

– พับได้
– สีขาว

สอบถามสั่งซื้อ