อุปกรณ์บานเลื่อน รางเดี่ยว รับน้ำหนัก 80กก.

  • อุปกรณ์บานเลื่อน รางเดี่ยว  SDC28-080 
  • รับน้ำหนัก 80 กก.

 

 

สอบถามสั่งซื้อ