อุปกรณ์บานเลื่อน รางคู่ Soft Close

  • อุปกรณ์บานเลื่อน รางคู่  SDC28-080 
  • ระบบ softclose
  • รับน้ำหนัก 80 กก.

 

 

สอบถามสั่งซื้อ