ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน SDC22

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน
รหัส SDC22-100

 

  • รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กก.
  • อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง

 

 

สอบถามสั่งซื้อ