ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน SDC18

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน
รหัส SDC18-080

  • รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กก.
  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง

 

 

 

สอบถามสั่งซื้อ