ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน SDC17

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน
รหัส SDC17-030

  • รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.
  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง

 

 

สอบถามสั่งซื้อ