ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน ในขอบ 40กก.

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน ในขอบ
รหัส SDC09-040

  • รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กก.
  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง

 

 

สอบถามสั่งซื้อ