ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน แบบลูกปืน SDC08

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน แบบลูกปืน
รหัส SDC08-080

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
  • ลูกล้อพร้อมเพลท 2 ชุด
  • อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน

 

 

สอบถามสั่งซื้อ