ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน SDC07

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน
รหัส SDC07-080

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
  • ชุดลูกล้อบน – ล่าง
  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง

 

 

สอบถามสั่งซื้อ