ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน 45กก.

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน สไลด์
รหัส SDC01-45.1

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
  • พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

สอบถามสั่งซื้อ