อุปกรณ์ปรับระดับโซฟา สีรุ้ง

No.SCB30-YE
อุปกรณ์ปรับระดับโซฟา

– มี 2 แบบ ซ้าย, ขวา
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ