ราวกลมเรียบ อลูมิเนียม 1″ สีอโนไดซ์

No.PIPA01-6
ตัวรับราว, ท่อ

ราวกลมเรียบ อลูมิเนียม
– ขนาด 1″x0.7″ มม.
– สีอโนไดซ์

สอบถามสั่งซื้อ