รางลิ้นชักแบบซ่อน Magic Pro

611.088.450 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 18″
611.088.500 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 20″

611.126.450 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 18″
611.126.500 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 20″

611.172.450 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 18″
611.172.500 : รางแผงข้างแบบบางสีเทาด้าน 20″

 

 

สอบถามสั่งซื้อ

blank
blank

SKU: 611.450, 611.500 Categories: ,