หูรับราวเข้ามุม 72.7 มม. ชุบโครเมียม

No.EA15101
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวเข้ามุม
– 72.7 มม.
– ชุบโครเมียม

 

 

สอบถามสั่งซื้อ