หูรับราวกลาง 15 มม. สีโครเมียม

No.EA14-CH
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลาง
– 15 มม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ