หูรับราว 1″ ซิ้งค์ชุบโครเมียม

No.EA12-CH
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราว 1″
– ขนาด 29×19 มม.
– ซิ้งค์ชุบโครเมียม

 

 

สอบถามสั่งซื้อ