หูรับราวกลาง 15 มม. ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

No.EA11-047
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลาง
– ขนาด 15 มม.
– ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ