หูรับราว 3 รู ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

No.EA10-5107
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราว 3 รู
– ขนาด 15 มม.
– ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

 

 

สอบถามสั่งซื้อ