หูรับราว 3 รู ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

No.EA10.2
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราว 3 รู
– ขนาด 15 มม.
– ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ