หูรับราวกลาง 1″ (กลวง) สีโครเมียม

No.EA08-1
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลาง 1″
– แบบกลวง
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ