หูรับราวกลาง 1″ อลูมิเนียม

No.EA07-AL
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลาง 1″
– ขนาด 66×70 มม.
– อลูมิเนียม

 

 

สอบถามสั่งซื้อ