หูรับราวกลาง 4″ สีโครเมียม

No.EA06-CH
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลาง 4″
– ขนาด 15 มม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ