หูรับราว 15 มม. ซิ้งค์ชุบโครเมี่ยม

No.EA05-CH
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราว
– ขนาด 15 มม.
– สีนิเกิ้ล

 

 

สอบถามสั่งซื้อ