หูรับราว 32 mm. ชุบนิเกิ้ล

No.EA02.3
ตัวรับราว ท่อ

  • 32 มม.
  • ชุบนิเกิ้ล

 

สอบถามสั่งซื้อ