หูรับราว 15 mm. ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

No.EA02.2
ตัวรับราว ท่อ

  • 15 มม.
  • ซิ้งค์ชุบนิเกิ้ล

 

สอบถามสั่งซื้อ