หุรับราวกลม 1″ อลูมิเนียม

No.EA01-AL
ตัวรับราว ท่อ

หูรับราวกลม 1″
– แบบแป้น
– อลูมิเนียม

สอบถามสั่งซื้อ