ล็อคแบบเสียบ ตัวผู้ สีรุ้ง

No.BT14-YE
ล็อคแบบเสียบ ตัวผู้

– ขนาด 36x45x1.5 มม.
– สีรุ้ง

No.BT15-YE
ล็อคแบบเสียบ ตัวเมีย

– ขนาด 36x45x1.5 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ