หูรับคานเตียง 8 รู มีปีก สีซิ้งค์ขาว

No.BT03-8-ZN
หูรับคานเตียง มีปีก

– คานรับเตียง 8 รู
– ขนาด 66x82x20x1.6 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ