หูรับคานเตียง 6 รู ไม่มีปีก สีซิ้งค์ขาว

No.BT03-6-ZN
หูรับคานเตียง ไม่มีปีก

รุ่นย่อย
BT03-6-YE
BT03-6-ZN

– 6 รู (ไม่มีปีก)
– สีรุ้ง และ สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ