หูรับคานเตียง 6 รู ไม่มีปีก สีรุ้ง

No.BT03-6-YE
หูรับคานเตียง

รุ่นย่อย
BT03-6-YE
BT03-6-ZN

– 6 รู (ไม่มีปีก)
– สีรุ้ง และ สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ