BKC-G-017 Cloth Lift

Cloth lift [BKC-G-017]
– ช่วยโยกขึ้นโยกลงเพื่อจัดเก็บเสื้อผ้าในแนวสูงได้ง่าย
– สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 25 กิโลกรัม
– เพิ่มพื้นที่ให้ตู้เสื้อผ้าของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดยาว