BKC-FV-11 ชั้นวางเสื้อผ้า Soft-Close

ชั้นวางเสื้อผ้า Soft-Close
High-end Multi-Purpose storage [BKC-FV-11]
– บานเลื่อนชั้นวางเสื้อผ้าหรืออื่นๆ
– ยกระดับให้ตู้เก็บเสื้อของคุณ
– ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัด
– ระบบ soft-close ช่วยจัดเก็บ และถนอมเฟอร์นิเจอร์